Kde je LED dioda?

Obsah

Kde je LED dioda?

Kde je LED dioda?

Tam je led dioda a já jsem si chtěl vypočítat jaký proud led diodou prochází. Mám led diodu, zdroj 2,56V a tyto rezistory: 100, 1000, 5100, 10000, 100000 ohmů. Kontroloval jsem jestli mají opravdu tolik, kolik by měli mít a mají.

K čemu se používá dioda?

Použití diody: Vzhledem ke svým vlastnostem se dioda používá jako prvek, který usměrňuje střídavý proud¤. Nejjednodušší zapojení je na obr.

Kdy je dioda otevřena?

V přímém směru je dioda otevřena (I. kvadrant), v závěrném směru je dioda uzavřena (III. kvadrant) až do napětí UBR, po jehož překročení nastávají v polovodičovém materiálu destruktivní procesy a dioda se zničí.

Jaké je difuzní napětí diody?

Difuzní napětí vytvářené difuzním elektrickým polem na přechodu má typicky hodnotu právě kolem 0,6 V. Aby diodou začal procházet proud, musí být vnější napětí větší než difuzní napětí. 2. Charakteristika diody není exponenciální. Materiál, ze kterého je dioda vyrobena, má nenulový elektrický odpor a tudíž se chová částečně jako rezistor.

Související příspěvky: