Jaká je měrná tepelná kapacita vody?

Obsah

Jaká je měrná tepelná kapacita vody?

Jaká je měrná tepelná kapacita vody?

M ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1, měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 MJ kg⋅-1a účinnost kotle je 70 %. H = 30 ⋅106J⋅kg– 1, η = 70 % m2= 6 000 kg, t2= 10° C , t3= 100° C m3= 1 000 kg c2= 4,18 ⋅ 10. 3J ⋅kg – 1⋅K– 1 , l. v = 2,26 ⋅ 10. 6 J⋅kg– 1.

Kolik l vody je 1 kg?

Další odpovědi: 1 kg je 1 litr, neboli 1 dm3 destilované vody jen při teplotě 4°C. Jinak se hustota vody mění s teplotou, největší hustota je při teplotě 4° C. Ahoj tak pokud vím co jsme se učily na základce tak je to jedno kilo. Kolik l vody tolik kilo. Teda alespoň my jsme se to tak učily. :)

Jaké je průměrné množství vody během jednoho dne?

Přibližně jde o 0,3 l na 10 kg hmotnosti. Příklady již vypočítaného množství vody, které máte vypít během jednoho dne, vidíte níže: Dalším výpočtem můžeme dojít k trochu jiným výsledkům. Pro příklad vypočítáme situaci u osoby 165 cm vysoké a vážící 60 kg.

Související příspěvky: