Jak nastavit dodávku plynu do obytné budovy?

Obsah

Jak nastavit dodávku plynu do obytné budovy?

Jak nastavit dodávku plynu do obytné budovy?

Dodávka plynu do obytné budovy určuje určitou úroveň pohodlí pro obyvatele domu. Venkovské domy vybavené centralizovanou dodávkou plynu jsou považovány za pohodlnější. Pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou připojit k centralizované síti, existuje alternativa.

Jak vybrat vhodné nádrže na plyn?

Vyberte si vhodné nádrže na LPG podle vašich potřeb: 1 nadzemní nádrž na plyn využijete pokud máte dostatku prostoru k jejímu umístění, 2 polozasypaná nádrž na plyn je ekologicky přijatelnější variantou skladování plynu, 3 podzemní nádrž na plyn pro zajištění minimální viditelnosti zásobníku LPG. More ...

Jaké jsou regulační stanice plynu?

Provozování a údržba regulační stanice (dále jen RS) plynu je definována v ČSN EN 12 186 a TPG 605 02. jsou správně instalovány, chráněny proti nečistotám, kapalinám, zamrznutí a jiným vlivům, které mohou ovlivnit funkci.

Související příspěvky: