Kdo je emitentem státní dluhopisy?

Obsah

Kdo je emitentem státní dluhopisy?

Kdo je emitentem státní dluhopisy?

Státní dluhopisy – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou aukcí. ČNB se také stará o vyplácení úroků. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi investory populární. Státy ...

Co je cena dluhopisu?

Cena dluhopisu. Dluhopisy jsou cenné papíry, které nesou s určitou pravidelnou periodou kupón, který je většinou stanovený jako procentní poměr k nominální hodnotě dluhopisu. Z toho vyplývá hlavní riziko tohoto instrumentu. Pokud se změní úrokové sazby, změní se i cena, za kterou lze prodat či nakoupit tento cenný papír.

Jak uvažovat dluhopisy?

Obecně lze uvažovat dluhopisy: 1 Krátkodobé dluhopisy – s dobou splatnosti do jednoho roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává... 2 Střednědobé dluhopisy – s dobou splatnosti od jednoho roku do deseti let, 3 Dlouhodobé dluhopisy – doba splatnosti dluhopisu nad deset let. More ...

Co je dluhopis?

Dluhopis. Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj ...

Související příspěvky: