Jak aplikovat kyselinu šťavelovou do včelstva?

Obsah

Jak aplikovat kyselinu šťavelovou do včelstva?

Jak aplikovat kyselinu šťavelovou do včelstva?

Jak aplikovat kyselinu šťavelovou do včelstva 1 V jednom litru vody rozpustíme 1 kg krystalového cukru. 2 Do tohoto cukerného roztoku přidáme 57 g kyseliny šťavelové – dihydrátu. 3 Rozpouštíme nejlépe mícháním při teplotě kolem 40°C. 4 Je třeba se vyvarovat kontaktu sliznic s tímto roztokem. 5 Venkovní teplota vhodná pro léčení kyselinou šťavelovou: 0°C – 5°C. More ...

Co je kyselina šťavelová?

Kyselina šťavelová je organická kyselina s nejvyšší disociační konstantou, je vhodná na tlumení napadení včelstev roztočem. První zmínka o vhodnosti jejího použití je již z roku 1983. Její rozsáhlejší použití nastává nicméně až v několika posledních letech.

Proč je kyselina šťavelová vhodná k ošetření včelstev?

Rizika použití kyseliny šťavelové k ošetření včelstev. Mezi hlavní rizika aplikace kyseliny šťavelové patří skutečnost, že Kyselina šťavelová nepůsobí na roztoče pod víčky a navíc poškozuje plod. (Hatjina a Haristos, 2005). Proto je neustále zmiňováno doporučení provádět ošetření mimo plodové období.

Jaká je účinnost kyseliny šťavelové v zimním období?

1 Účinnost aplikace kyseliny šťavelové pokapem do plástových uliček v zimním období při tlumení varroózy byla v průměru... 2 Nepodařilo se prokázat, že by kyselina šťavelová aplikovaná pokapem vykazovala nižší účinnost ve srovnání s účinností... 3 Nebylo prokázáno, že by kyselina šťavelová aplikovaná do neobsednutých plástových uliček nad zimním chumáčem vykazovala... More ...

Související příspěvky: