Jaké jsou plotové pole?

Obsah

Jaké jsou plotové pole?

Jaké jsou plotové pole?

Stejnou nectnost mají plotová pole tvořená laťkami příčně položenými přes sebe, které se prodávají složené „jako harmonika“; ta se na místě pouze roztáhne a připevní ke sloupkům. K rapidnímu zkrácení životnosti plotů dochází také při trvalém zastínění dřevěných plotů například blízko zasazenými ozdobnými dřevinami.

Jaký plot si vybrat?

Jaký plot si ale vybrat? V současné době je význam plotů oslaben – nebezpeční predátoři nás neohrožují a většina nežádoucích zvířat (sousedův pes, toulaví psi) stejně většinu plotů zdolají.

Jak vytvořit kovové ploty?

Pro tyto kovové ploty je nutno vytvořit průběžnou betonovou podezdívku (nadzemní část může být vyzděná) a vztyčit sloupky, nejlépe zděné či kamenné.

Jak vznikly ploty v Africe?

Ploty vznikly nepochybně nejprve na obranu před napadením dravci (s úspěchem se používaly trnité větve – dodnes je to běžné v některých lokalitách v Africe). V dobách, kdy se člověk věnoval chovu zvířat (ovce, kozy, hovězí dobytek), zabraňovaly ploty a ohrady jejich útěku.

Související příspěvky: