Kde se nacházet výkresová část čerpadla?

Obsah

Kde se nacházet výkresová část čerpadla?

Kde se nacházet výkresová část čerpadla?

Výkresová část se bude nacházet v přílohách a bude obsahovat výkresy hřídele čerpadla, krycích vík, oběžného kola, zajištění oběžného kola, části lamelové spojky a výkresy sestav pro upnutí spirální skříně a podpěry mechanické části čerpadla. V závěru zhodnotím cíle práce a jejich splnění.

Kdy se čerpadla používaly?

První čerpadla se již používala na počátku lidské existence, jednalo se o hydrostatická čerpadla. V dnešní době jsou však více používána čerpadla hydrodynamická. Čerpadla najdou uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, např. ve stavebnictví, zemědělství, energetice, potravinářství, strojírenství.

Jaká je ekonomická část práce čerpadla?

Ekonomickou část práce bude tvořit kalkulace výrobních nákladů pro hřídel čerpadla. Výkresová část se bude nacházet v přílohách a bude obsahovat výkresy hřídele čerpadla, krycích vík, oběžného kola, zajištění oběžného kola, části lamelové spojky a výkresy sestav pro upnutí spirální skříně a podpěry mechanické části čerpadla.

Jak funguje jednostupňové odstředivé čerpadlo?

Jednostupňové odstředivé čerpadlo U tohoto typu čerpadla vstupuje kapalina axiálně do oběžného kola, kde se do ní předává přiváděná mechanická práce. V oběžném kole se zvyšuje tlak kapaliny vlivem tlaku lopatek oběžného kola na kapalinu a dále se zvyšuje rychlost kapaliny vlivem odstředivé síly a pohybu lopatek.

Související příspěvky: