Jaká je tlaková ztráta ventilu?

Obsah

Jaká je tlaková ztráta ventilu?

Jaká je tlaková ztráta ventilu?

Tlaková ztráta např. výměníku, otopného tělesa či úseku potrubní sítě je známa z technického řešení otopné soustavy. Regulovatelnost u lineární charakteristiky ventilu je tím příznivější, čím větší je autorita ventilu, neboť s přibývající autoritou ventilu se blížíme k žádanému lineárnímu průběhu statické charakteristiky.

Jak probíhá provozní revize tlakové nádoby?

Provozní revize. - první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Jaké jsou druhy revizí tlakových nádob a lahví?

Druhy revizí a zkoušek tlakových nádob a lahví 1 Výchozí revize 2 Provozní revize 3 Vnitřní revize 4 Zkouška těsnosti 5 Zkouška tlaku

Jak se dělá revize tlakové lahve?

Výchozí revize se dělá vždy před uvedením tlakové lahve do provozu, tzn.: 1 u nové nádoby, 2 u repasované a opravené nádoby, 3 při přemístění nebo změně jejího použití.

Související příspěvky: