Jaký je rozdíl mezi brambory a hlízí?

Obsah

Jaký je rozdíl mezi brambory a hlízí?

Jaký je rozdíl mezi brambory a hlízí?

Bramborům nejlépe vyhovuje kyselá půdní reakce s pH 5,5-6,5. Z hlediska výnosu hlíz nedochází k poklesu ani při nižších hodnotách (kolem pH 4,8), neboť brambory daleko lépe snášejí kyselejší půdní reakci.

Jak přijímají rostliny bramboru vodu?

Rostliny bramboru přijímají stejně jako všechny vyšší rostliny ze vzduchu uhlík jako oxid uhličitý (CO 2) a z půdy pomocí kořenů vodu (H 2 O). Oxid uhličitý a voda spolu s chlorofylem a sluneční energií slouží rostlinám k tvorbě organických látek.

Jaké je půdní prostředí brambor?

Výživu brambor ovlivňuje výrazně půdní prostředí. Půda je složitý komplex, charakterizovaný zrnitostním složením, podílem vzduchu, kvalitou a mohutností jílovitohumusového komplexu, pH a mnoha dalšími ukazateli. Půdní prostředí, pokud ho udržujeme v optimálním stavu, je na daném stanovišti téměř neměnné.

Související příspěvky: