Kde se nachází Machu Picchu?

Obsah

Kde se nachází Machu Picchu?

Kde se nachází Machu Picchu?

Machu Picchu [vyslov: maču pikču] (kečuánsky Machu Pikchu – Starý vrch) jsou ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách. Nacházejí se na horském sedle 400 metrů nad řekou Urubamba v nadmořské výšce 2430 m n. m., asi 80 km severozápadně od Cuzca.

Kdo byl objeven v Machu Picchu?

Pro moderní svět bylo Machu Picchu objeveno až v roce 1911, a to americkým výzkumníkem a archeologem Hiramem Binghamem. V roce 1983 bylo zařazeno ba seznam UNESCO a v roce 2007 dokonce mezi novodobých sedm divů světa. Kdo se sem chce dostat, má dvě možnosti. Například si může zvolit několikadenní pěší pochod po staré incké cestě.

Co se děje v Machu Picchu?

Epidemie tu byly běžné i v moderních dobách - ve 14 letech našeho století zdecimovala obyvatelstvo jedné oblasti nedaleko Machu Picchu malárie. A kostra zámožné ženy, nalezená Hiraemem Binghamem, ukázala, že měla syfilis, a je nepravděpodobné, že by tak na tom byla sama.

Je nepravděpodobné, že Španělé ukradli Machu Picchu?

Je nepravděpodobné, že by zlato a stříbro ukradli Španělé, protože o Machu Picchu není ve španělských kronikách ani sebemenší zmínka. Peruánský vědec Dr. Victor Angles Vargas se domnívá, že město bylo opuštěno už ke konci 15. století, tedy ještě než přišli ŠPANĚLÉ.

Související příspěvky: