Co jsou živočišné buňky?

Obsah

Co jsou živočišné buňky?

Co jsou živočišné buňky?

Živočišné buňky jsou typické obrovskou tvarovou rozmanitostí. Živočišné buňky mívají jen jedno jádro, ale jsou i výjimky - buňky jaterní a buňky chrupavek, které můžou mít i dvě jádra (makronukleus a mikronukleus). Buňky, které odbourávají kostní tkáň (osteoklasty), mají až 100 jader.

Co je živočišná buňka?

Obr. 1: Živočišná buňka. Tato buňka je eukaryotická, stejně jako buňka rostlinná. Liší se od ní způsobem výživy. Živočišným buňkám chybí buněčná stěna. Svůj tvar mění podle vykonávané činnosti.

Jaké jsou rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou?

Rostliny i živočichové mají eukaryotickou buňku, ale mezi buňkou rostlinnou a živočišnou existují značné rozdíly. Živočišným buňkám chybí celulózní buněčná stěna a během diferenciace se nezvětšují. Živočišné buňky bývají zpravidla velmi malé, do 20 mikrometrů.

Související příspěvky: