Jaký je pohybový zákon hybnosti?

Obsah

Jaký je pohybový zákon hybnosti?

Jaký je pohybový zákon hybnosti?

Vezmeme-li v úvahu nově zavedenou veličinu hybnost, lze pro sílu psát: - časová změna hybnosti se rovná působící síle. Takto zapsaný druhý pohybový zákon je obecnější, neboť ho lze použít i pro popis dějů, v nichž se mění hmotnost těles.

Jaký je směr hybnosti?

Změna hybnosti má stejný směr jako impuls síly. Impuls síly vyjadřuje časový účinek síly. Abychom uvedli hmotný bod do pohybu je třeba působit malou silou po dlouhý čas nebo stačí kratší časový interval působit silou větší.

Co je zákon zachování hybnosti?

Nesmírně podstatný a důležitý je ale zákon zachování hybnosti . Budeme-li hmotnost hmotného bodu považovat za konstantní, pak zápisem budeme rozumět změnu (přírůstek) hybnosti. Pro tuto změnu hybnosti pak platí vztah: , kde je původní rychlost tělesa a je změněná (nová) rychlost tělesa.

Související příspěvky: