Jaké jsou typy osobností?

Obsah

Jaké jsou typy osobností?

Jaké jsou typy osobností?

Na základě vašich odpovědí vám je přiřazena jedna z následujících 4 základních typů osobností: 1 Idealisté / Diplomaté – jsou to lidé, kteří jsou výjimečně zdatní v práci s jinými lidmi, jsou empatičtí, dokáží... 2 Racionalisté / Analytici – velmi produktivní a kreativní lidé s touhou poznávat a pochopit. Řadíme k nim podtypy: logik,... 3 Hráči / Průzkumníci – řídí se heslem... More ...

Jaké jsou typy osobnosti, které Galénos odvozoval?

Rozlišuje čtyři typy osobnosti, které Galénos odvozoval z toho, která z „tělesných šťáv“ (lat. humor) u člověka převládá: Flegmatik je klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý. Cholerik je dráždivý a vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv netrvá dlouho. Sangvinik je čilý, veselý, společenský, ...

Jaké osobnosti převládáte?

A podle toho, která tekutina u daného člověka převládá, rozlišujeme 4 typy osobnosti: 1 Sangvinik – převládá krev; takového člověka snadno poznáte – rád se povídá, socializuje, snadno se nadchne pro ledajakou věc. Rád bývá středem pozornosti, davy lidí mu nedělají problém. ... 2 Cholerik – převládá žlutá žluč; podobně jako sangvinici se považují za extrovertní povahy. Takoví lidé jsou nezávislí, ambiciózní a rozhodní. ... 3 Melancholik – převládá černá žluč; takoví jedinci se rádi zabývají detaily, svůj čas tráví přemýšlením nad různými věcmi. Jsou spíše introvertně orientovaní a neradi se stávají středem pozornosti. ...

Co je osobnost v psychologii?

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“

Související příspěvky: