Jaké jsou vaše práva na sociální zabezpečení?

Obsah

Jaké jsou vaše práva na sociální zabezpečení?

Jaké jsou vaše práva na sociální zabezpečení?

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o vašich právech.

Co se týče sociálního zabezpečení?

Na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení to nebude mít vůbec žádný vliv, ať už jde o zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod. Zdravotní péči budete moci v zemi, kam jste byli vysláni, využívat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o jehož vydání si můžete zažádat.

K prodloužení sociálního zabezpečení?

K prodloužení sociálního zabezpečení může dojít v případě, dosáhnou-li domovská a hostitelská země vzájemné dohody a je-li toto prodloužení ve vašem zájmu. O prodloužení musíte vy a váš zaměstnavatel požádat příslušný úřad, který vám dokument A1 vydal, a to ještě před uplynutím jeho platnosti.

Jak se zaregistrovat do systému sociální zabezpečení?

Pokud pracujete v některé ze zemí EU – ať již jako zaměstnanec nebo OSVČ (tzv. migrující pracovník) – měli byste se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení hostitelské země. Do tamějšího systému sociální zabezpečení budete spadat nejen vy, ale i vámi vyživované osoby.

Související příspěvky: