Jak se důchod zvýší při odchodu do důchodu konce prosince?

Obsah

Jak se důchod zvýší při odchodu do důchodu konce prosince?

Jak se důchod zvýší při odchodu do důchodu konce prosince?

Při přesluhování se důchod zvýší o 6 % (4 x 90 ukončených kalendářních dní). Při odchodu do důchodu koncem prosince je tedy celková doba pojištění vyšší o 6 % a zápočet činí 67,5 % místo 61,5 % jako by tomu bylo při odchodu do důchodu v lednu.

Jaký je výpočet důchodového věku?

Výpočet věku odchodu do důchodu, takzvaného důchodového věku, který je jednou z podmínek pro přiznání starobního důchodu. Do kalkulačky důchodového věku zadávejte datum narození, pohlaví a počet dětí. Více informací o kalkulačce a logice výpočtu...

Existují výjimky pro odchod do důchodu?

Při určování věku pro odchod do důchodu skutečně existují výjimky například pro horníky a lidi z jiných fyzicky zvlášť náročných profesí. například člověk, který před rokem 1993 odpracoval 15 let v hlubinných dolech, může volit odchod do důchodu v 55 letech.

Kdy můžu jít do předčasného důchodu?

Kdy můžu jít do předčasného důchodu? Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít tři roky před jeho dosažením. Pokud je váš důchodový věk 63 let a víc, můžete do předčasného důchodu odejít v 60 letech. Musíte ale mít potřebné doby pojištění.

Související příspěvky: