Kdo může odejít do předčasného důchodu?

Obsah

Kdo může odejít do předčasného důchodu?

Kdo může odejít do předčasného důchodu?

Věk odchodu do předčasného starobního důchodu. Do předčasného důchodu může odejít občan, jenž má důchodový věk nižší než 63 let nejvýše o 3 roky dříve. Občan, který má důchodový věk vyšší než 63 let může do předčasného důchodu odejít až o 5 let, nejdříve však v 60 letech.

Jak dlouho můžete odejít do důchodu?

Pokud je váš důchodový věk je nižší než 63 let a zároveň splňujete potřebnou dobu pojištění, můžete do důchodu odejít až o 3 roky dříve. Jestliže máte důchodový věk určen alespoň na 63 let, vzniká nárok na odchod do předčasného důchodu ve chvíli, kdy splníte potřebnou dobu pojištění a dosáhnete věku alespoň 60 let.

Jak mít řádného starobního důchodu?

Pro přiznání řádného starobního důchodu je potřeba mít kromě důchodového věku i „odpracované roky do důchodu“, tedy dostatečně dlouhou dobu důchodového pojištění. Člověk, který dosáhne důchodového věku v roce 2019 a později, musí mít 35 roků důchodového pojištění.

Jak získat potřebnou dobu pojištění v důchodu?

Při předčasném odchodu do důchodu je třeba splnit dvě podmínky: 1 získat potřebnou dobu pojištění, 2 dosáhnout stanoveného věku. More ...

Související příspěvky: