Jaká je objemová hmotnost betonu?

Obsah

Jaká je objemová hmotnost betonu?

Jaká je objemová hmotnost betonu?

Objemová hmotnost takovéhoto betonu je menší než 2000 kg/m3. Objemovou hmotnost snižujeme zvýšením mezerovitosti betonu, použitím pórovitého kameniva nebo vylehčením malty. Lehké betony mají mít malou hmotnost, velkou tepelně izolační schopnost, velkou pevnost a malou navlhavost. Malé objemové hmotnosti dosahujeme:

Jaké jsou objemové změny betonů?

U některých betonů jsou objemové změny značné (nejvíce betony s organickými plnivy nebo pórovitým kamenivem obsahující nespálené zbytky). Smršťování a nabývání při hydrataci snižujeme autoklávováním, avšak nemůžeme zabránit objemovým změnám způsobené navlháním a nasákavostí.

Jaké jsou způsoby ochrany betonu?

Konstrukci je tedy potřeba chránit vůči dalším tepelným ziskům, např. slunečním zářením. Účinnou ochranu betonu je možné vytvořit mnoha způsoby: 1 pozdějším odbědněním, tvoří-li bednění ochrannou vrstvu, 2 vytvořením zastínění konstrukce, 3 kropením (mlžením) vodou, čímž se konstrukce chladí a v betonu se udržuje dostatek vlhkosti, 4 překrytím povrchu vlhčenými tkaninami a... More ...

Jak zvětšovat póry v betonu?

zvětšováním pórů v maltě: Maltu nakypřujeme pěnotvornou nebo plynotvornou přísadou, která vytvoří značné množství pórů (makropórovité betony). Odpařováním nadměrného množství vody lze získat v betonu jemné póry (mikropórovité betony). Velké tepelně izolační schopnosti dosahujeme velkým množstvím uzavřených pórů.

Související příspěvky: