Kdy používáme předložku in?

Obsah

Kdy používáme předložku in?

Kdy používáme předložku in?

Předložku in používáme i tehdy, mluvíme-li o něčem, co je sice na ploše, ale uvnitř nějakých hranic, např. na zahradě, na poli, na vesnici apod. in the garden/field (na zahradě, na poli) in the mountains (na horách - hory bereme jako prostor, oblast) in the village (na vesnici)

Co jsou předložky?

Předložky (latinsky prepozice) jsou v pořadí sedmým slovním druhem. Předložky jsou často považovány za okrajový slovní druh, ale rozhodně tomu tak není- předložky jsou velmi podstatné a bez nich by bylo naše přesné vyjadřování složité až nemožné.

Co jsou předložky a předpony?

Předložky a předpony Řada žáků, a někdy dokonce i dospělých, si plete předponu s předložkou. Zatímco předložka je slovní druh, který není součástí jiného slova a stojí v textu samostatně , tak předpona je součástí slova a stojí před kořenem .

Co se dělí na předložky?

Předložky můžeme rozdělit na vlastní (tzv. primární) a nevlastní (tzv. sekundární). Základem tohoto dělení je to, zda se daná předložka může vyskytovat i jako jiný slovní druh či ne.

Související příspěvky: