Jak zadržujete vodu v těle?

Obsah

Jak zadržujete vodu v těle?

Jak zadržujete vodu v těle?

Jak poznáte, že zadržujete vodu v těle? Lidské tělo se skládá přibližně ze 60% vody. Voda tedy představuje asi polovinu až dvě třetiny průměrné hmotnosti člověka.

Jaké jsou průměrné hodnoty tělesné vody?

Prosím sledujte všechny hodnoty v průběhu času. Každý jedinec se liší, ale přibližná linie průměrné celkové tělesné vody se pohybuje v procentech pro zdravého dospělého mezi těmito hodnotami: ženy: 45-60%, muži: 50-65%, (platí pro věk 18-99) Procento celkové tělesné vody bude spíše klesat, pokud se procento tělesného tuku zvyšuje.

Co je tělesná voda v těle?

Veškerá voda v lidském těle se označuje jako celková tělesná voda (Total Body Water – TBW ). U dospělých tvoří 55-60 % hmotnosti těla. Ženy přitom mají ve svém těle méně TBW než muži, protože mají vyšší podíl tuku v těle (stejné pravidlo platí i pro lidi s nadváhou či obezitou). Malé děti a těhotné ženy mají zvýšený podíl TBW, naopak ve stáří se podíl vody na hmotnosti těla snižuje (s nadsázkou tedy můžeme říci, že jak stárneme, tak ...

Související příspěvky: