Co je IQ člověka?

Obsah

Co je IQ člověka?

Co je IQ člověka?

Průměrné IQ člověka 1 Co je IQ. IQ neboli inteligenční kvocient je veličinou výstupu standardizovaných IQ testů. Slouží k popisu inteligence... 2 Průměrné IQ člověka. Průměrné IQ člověka se pohybuje kolem 100, respektive za průměrné IQ považujeme rozmezí od 90 do... 3 Jak se měří IQ. IQ se měří testy inteligence. Takové testy musí být standardizované, což znamená, že mají... More ...

Jaké je průměrné IQ člověka?

Průměrné IQ člověka. Průměrné IQ člověka se pohybuje kolem 100, respektive za průměrné IQ považujeme rozmezí od 90 do 110. Vyšší inteligenční koeficient označujeme jako nadprůměrnost, nižší jako podprůměrnost. Člověk s průměrným IQ dokáže složit maturitní zkoušky a v práci má zpravidla střední postavení.

Jaká jsou hodnota IQ mezi 130 a 140?

Hodnoty IQ mezi 130 a 140 dosahují necelá 3% populace. Jedná se o výjimečně vysokou hodnotu IQ. Lidé s těmito hodnotami jsou dobří manažeři nebo odborníci pro daný obor, jsou také dobrými vědci a výzkumníky.

Související příspěvky: