Proč je ekosystém rybník živočichové?

Obsah

Proč je ekosystém rybník živočichové?

Proč je ekosystém rybník živočichové?

EKOSYSTÉM RYBNÍK - ŽIVOČICHOVÉ Prirodoveda 4.roc. Mikulková Gabriela 2014 odkazy Brumlik Opakovat EKOSYSTÉM RYBNÍK - ŽIVOČICHOVÉ

Co je rybník?

Co je rybník a jaký je jeho význam? Základní definice říká, že rybník je uměle vybudovaná vypustitelná vodní nádrž sloužící k chovu ryb. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných.

Co je význam a funkce rybníků?

Význam a funkce rybníků 1 Chov ryb. Chov ryb a produkce rybího masa, tedy hodnotné potraviny určené k lidské spotřebě byl a je základní cíl... 2 Protipovodňová ochrana a retence vody. Významnou celospolečenskou funkcí rybníků je jejich význam v územní... 3 Zásoba vody v krajině, vliv na mikroklima. Voda je základní a nezbytnou složkou pro existenci a bohatství života... More ...

Související příspěvky: