Co jsou ekosystémové služby?

Obsah

Co jsou ekosystémové služby?

Co jsou ekosystémové služby?

Ekosystémové služby, tedy užitky poskytované společnosti přírodou, se staly jedním z hlavních pojmů současné ekologie, ochrany životního prostředí a koncepce udržitelného rozvoje. [2] „Pojem „ekosystémové služby“ je trochu neobvyklým spojením termínu ryze ekonomického – služby, a pojmu jednoznačně přírodovědného – ekosystémy.

Nejhorší ekosystémové služby?

NejhoršíNejlepší Ekosystémové služby Ekosystémové služby, tedy užitky poskytované společnosti přírodou, se staly jedním z hlavních pojmů současné ekologie, ochrany životního prostředí a koncepce udržitelného rozvoje. [2]

Co je ekosystém pro člověka?

Ekosystém pro člověka poskytuje různé druhy přínosů (ekonomický, estetický, krajinotvorný, socializační, terapeutický a rekreační - vlivy na lidské fyzické i mentální zdraví včetně rozvoje kognitivních funkcí a rozvoje kultury atd.). Podle Kol (2005) lze ekosystémové služby klasifikovat na:

Související příspěvky: