Co se řadí do zemědělství?

Obsah

Co se řadí do zemědělství?

Co se řadí do zemědělství?

Do zemědělství nespadá pouze pěstování zemědělských plodin, ale řadí se sem i chov zvířat. Dominantní je chov drůbeže, skotu a prasat. Na horách, kde je dostatek pastvy, protože půda zde není vhodná pro zemědělství, se chovají ovce a kozy.

Co je zemědělství?

Zemědělství je jednou ze součástí hospodářství státu. Bývá společně s rybolovem a lesnictvím označováno jako primér. Podíl obyvatel zaměstnaných v priméru patří mezi ukazatele ekonomické vyspělosti státu. Pro méně vyspělé státy je typický vysoký podíl obyvatel pracujících v priméru, protože v těchto státech nedošlo ještě k takové mechanizaci.

Kde se pěstují zemědělské plodiny?

Na horách, kde je dostatek pastvy, protože půda zde není vhodná pro zemědělství, se chovají ovce a kozy. Stále více obyvatel preferuje ekologicky pěstované plodiny a chovaná zvířata. Jaké zemědělské výrobní oblasti se nacházejí v ČR?

Co se ovlivňuje zemědělství?

V tomto případě se jedná o přírodní faktory, ale zemědělství je ve velké míře ovlivněno také faktory antropogenními. V první řadě je to poptávka trhu po určitých plodinách, dále stupeň mechanizace, kterému odpovídají určité postupy.

Související příspěvky: