Jak funguje tranzistor jako spínač?

Obsah

Jak funguje tranzistor jako spínač?

Jak funguje tranzistor jako spínač?

U tranzistoru zapojeného jako spínač. existují pouze dva stavy – zapnuto a vypnuto. Tranzistor zapojen jako spínač. K jistému sepnutí tranzistoru se používá proud I B = k . I Bmin V praxi se volí k = 2 až 5. I B – proud báze při přebuzení k – činitel přebuzení I Bmin – minimální proud potřebný k dosažení přebuzení.

Jak funguje tranzistor NPN?

Základní vlastností tranzistoru je jeho schopnost zesilovat proud nebo napětí. Tranzistor NPN se zapojuje do obvodu tak, že báze je připojena k malému kladnému napětí a kolektor k velkému kladnému napětí. Malá změna proudu nebo napětí v obvodu báze způsobí velkou změnu kolektorového proudu – tranzistor funguje jako zesilovač.

Jak funguje vodivý tranzistor v oblasti saturace?

U tranzistoru zapojeného jako spínač existují pouze dva stavy. Nevodivý tranzistor (stav rozepnuto) pracuje v závěrné oblasti (I B =0). Vodivý tranzistor (stav sepnuto) pracuje v oblasti saturace (přebuzení; I B = k*I Bmin). Pracovní bod se volí na kraji oblasti saturace.

Související příspěvky: