Jak se projevuje Parkinsonova choroba v mozku?

Obsah

Jak se projevuje Parkinsonova choroba v mozku?

Jak se projevuje Parkinsonova choroba v mozku?

Ilustrace Parkinsonovy choroby z knihy „A Manual of Diseases of the Nervous System“ z roku 1886 od Sira Williama Richarda Gowerse. Parkinsonova choroba je zapříčiněna nadměrnou ztrátou nervových buněk, produkujících v mozku neurotransmiter dopamin, látku, která reguluje činnost určité části mozku zvané bazální ganglia.

Jaké jsou příznaky nemocného s Parkinsonovou chorobou?

U nemocného s Parkinsonovou chorobou jsou tyto příznaky v oblasti CHŮZE: 1 problém na startu chůze, jako je váhání, neschopnost vykročit 2 krátké šouravé krůčky 3 snížený souhyb horní končetiny při chůzi (ztráta synkinezí) 4 obtíže při otáčení 5 přešlapování na místě More ...

Co je Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony).

Jak působí banány na naše zdraví?

A jak působí na naše zdraví? Banány jsou nejen chutné, ale hlavně velmi zdravé. Obsahují celou řadu důležitých vitamínů a živin a kladně ovlivňují trávení, zdraví srdce a hubnutí. Kromě vysokého obsahu živin jsou také velmi vhodnou potravinou ke svačině.

Související příspěvky: