Co jsou chemické sloučeniny?

Obsah

Co jsou chemické sloučeniny?

Co jsou chemické sloučeniny?

Typickým příkladem chemických sloučenin je plynný methan, tvořený samostatnými molekulami CH 4, voda, tvořená molekulami H 2 O, propojenými vodíkovými vazbami do nadmolekulárních komplexů, nebo skalice modrá, síran měďnatý pentahydrát, s komplexem CuSO 4 ·5H 2 O.

Co je organická sloučenina?

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. Mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu a jiných. Výčet známých organických sloučenin a jejich vlastností je pravidelně registrován v Beilsteinově databázi.

Které jsou organické sloučeniny?

Mezi organické sloučeniny se nepočítají jednoduché oxidy uhlíku, tedy oxid uhelnatý a oxid uhličitý, kyselina uhličitá a její soli – uhličitany a hydrogenuhličitany, a sloučeniny uhlíku s kovy (karbidy) a nekovy (např. sirouhlík). Ty se tradičně považují za anorganické sloučeniny.

Související příspěvky: