Kdo je chemický prvek, sloučenina?

Obsah

Kdo je chemický prvek, sloučenina?

Kdo je chemický prvek, sloučenina?

CHEMICKÝ PRVEK, SLOUČENINA CHEMICKÝ PRVEK, SLOUČENINA Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012 Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky

Co je značka vzorec sloučenina?

značka / vzorec sloučenina ano/ne počet prvků počet molekul počet atomů v jedné molekule počet atomů celkem 3 CuSO4ano 3 (Cu, S, O)3 1 + 1+ 4 = 6 3 . 6 = 18 5 O2ne 1 (O)5 2 5 . 2 = 10

Co je organická sloučenina?

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. Mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu a jiných. Výčet známých organických sloučenin a jejich vlastností je pravidelně registrován v Beilsteinově databázi.

Kdo udává počet atomů ve sloučenině?

počet atomů ve sloučenině udává dolní index za značkou prvku Atom = nejmenší částicehmoty, kterou nelze dále dělit chemickými prostředky 7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky •obsahují atomy se stejným protonovým číslem (8O; 82Pb ) prvky •obsahují minimálně dva druhy různých atomů (Na2CO3)

Související příspěvky: