Co je gravitační pole?

Obsah

Co je gravitační pole?

Co je gravitační pole?

Gravitační pole. Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla.

Co je Newtonův gravitační zákon?

Newtonův gravitační zákon 1 Fg je síla působící mezi dvěma hmotnými tělesy 2 m1 je hmotnost prvního tělesa 3 m2 je hmotnost druhého tělesa 4 r je vzdálenost mezi tělesy 5 G je gravitační konstanta, která se rovná přibližně: G = 6,67×10 −11 N m 2 kg -2 (v některých publikacích značená místo... More ...

Co je gravitační silou a hmotností?

gravitační silou a hmotností nazýváme gravitační konstantou a označujeme g. Na Zemi platí, že g = 10 N/kg. Pro gravitační sílu na Zemi platí, pokud má těleso hmotnost m , pak je k Zemi přitahováno silou F g, kterou vypočítáme jakou součin: Gravitační síla Země = hmotnost . gravitační konstanta kde g = 10 N/kg. 1kg

Co platí pro gravitační sílu na Zemi?

Na Zemi platí, že g = 10 N/kg.  Pro gravitační sílu na Zemi platí, pokud má těleso hmotnost m , pak je k Zemi přitahováno silou F. g, kterou vypočítáme jakou součin: Gravitační síla Země = hmotnost . gravitační konstanta . kde g = 10 N/kg. 1kg 2kg 3kg 1kg 2kg 3kg a b c d .

Související příspěvky: