Jak hodnotit složení vzduchu?

Obsah

Jak hodnotit složení vzduchu?

Jak hodnotit složení vzduchu?

Složení vzduchu [ editovat | editovat zdroj] Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota Molární hmotnost M m g/mol 28,96 Molární objem V m dm³/mol 22,40 Plynová konstanta r J/kg.K 287,10 Hustota ρ 0 kg/m³ 1,29 4 more rows ...

Co je vzduch?

Vzduch. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat).

Jaký je objem vzduchu v nižších vrstvách?

Čistý vzduch v nižších vrstvách je homogenní směsí těchto plynů (nejsou uvedeny proměnlivé složky, především vodní pára, jejíž koncentrace se ve vzduchu podstatně mění): plyn. objem [%] hmotnost [%] dusík. 78,084. 75,51. kyslík. 20,946.

Jaké jsou vlivy vzduchu na naši planetu?

Vzduch má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě, tak i v živých organismech. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko.

Související příspěvky: