Kde je proces EIA zahájen?

Obsah

Kde je proces EIA zahájen?

Kde je proces EIA zahájen?

Proces EIA je veden buď krajským úřadem, nebo Ministerstvem životního prostředí, a to například v závislosti na tom, jak velké území by mohlo být plánovaným záměrem dotčeno, nebo zda jde o zvláště chráněné území apod. Příslušnému úřadu zašle investor oznámení o záměru a tím je proces EIA zahájen.

Jaké jsou fáze procesu EIA?

Proces EIA má tyto fáze: 1 Oznámení 2 Dokumentace 3 Veřejné projednání 4 Posudek 5 Závazné stanovisko úřadu More ...

Jaké jsou povolovací procesy EIA?

Příslušnému úřadu zašle investor oznámení o záměru a tím je proces EIA zahájen. Jednotlivé povolovací procesy jsou nově sloučeny do jednoho řízení, aby docházelo k odstranění duplicitních postupů. První možností řízení je spojení EIA s územním řízením. Druhou variantou je společné územní a stavební řízení spojené s EIA.

Kdy skončí proces EIA?

U některých záměrů proces EIA skončí po posouzení oznámení v tzv. zjišťovacím řízení, kdy úřad určí, že zbytek procesu EIA nemusí proběhnout (negativní závěr zjišťovacího řízení). (6) Proti rozhodnutí o tom, že záměr nebude dále posuzován, mohou spolky podat odvolání, popřípadě také žalobu.

Související příspěvky: