Jaké jsou destilační postupy?

Obsah

Jaké jsou destilační postupy?

Jaké jsou destilační postupy?

Destilační postupy se volí podle typu směsi a povahy složek. Základní postupy zahrnují prostou destilaci, frakční destilaci, destilaci za sníženého tlaku, destilaci s vodní parou, azeotropní destilaci a molekulární destilaci.

Jaké jsou tipy pro úspěšnou destilaci?

Na závěr přinášíme tipy pro úspěšné provedení destilace: 1 destilační baňka se plní maximálně do 2/3 svého objemu; pokud je naplněna více, dochází k přestřikování kapalné fáze do... 2 abychom předešli tzv. skrytému varu (nekontrolovatelnému vzkypění kapaliny), vložíme do baňky varné kamínky (malé... 3 na destilační baňku se připojí destilační nástavec, v jehož horní části je... More ...

Jak se používá frakční destilace?

Po skončení destilace se aparatura rozebere a důkladně umyje. Frakční destilace (též protiproudá destilace, rektifikace) se využívá pro dělení složitějších směsí kapalin.

Jaká je metoda pro prostou destilaci?

Prostou destilací se získávají čistá rozpouštědla jako např. čištěná voda (Aqua purificata), ale také ethanol. Využívá se také jako metoda pro hodnocení čistoty látek na základě určení destilačního rozmezí definovaného množství látky ve standardizované aparatuře. Aparatura pro prostou destilaci se sestaví podle nákresu.

Související příspěvky: