Jaké jsou trubky pro rozvod teplé vody?

Obsah

Jaké jsou trubky pro rozvod teplé vody?

Jaké jsou trubky pro rozvod teplé vody?

Tyto trubky se mohou použít pro rozvody teplé vody. Spojování se provádí mechanickými spojkami. Některé typy lze po obnažení vnitřní trubky spojovat pomocí tvarovek polyfúzním svařováním a při dodržení doporučení výrobce upevňovat bez kompenzací délkových změn, což je vhodné při uložení potrubí v drážkách.

Jak se spojují trubky z polyetylenů?

Trubky se spojují pomocí tvarovek s hrdly lepením (tzv. svařováním za studena). Pro přechod na jiný materiál se vyrábějí závitové přechodky. Z polyetylenů lze pro rozvody teplé vody použít trubky ze síťovaného polyetylenu (PE-X neboli VPE). Spojování potrubí se provádí pomocí mechanických spojek.

Jaká je tloušťka tepelné izolace přívodního potrubí?

U potrubí vedených pod omítkou umožňuje pružná tepelná izolace také tepelnou roztažnost trubek. Minimální tloušťka tepelné izolace přívodního a cirkulačního potrubí teplé vody se stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí byl menší nebo roven hodnotě uvedené v tab. 3.

Jaké je potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody?

Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších okrajových podmínek. Převody jednotek objemu, obsahu, hmotnosti, délky.

Související příspěvky: