Jak se ovlivňuje povrchová teplota a kondenzace konstrukcí?

Obsah

Jak se ovlivňuje povrchová teplota a kondenzace konstrukcí?

Jak se ovlivňuje povrchová teplota a kondenzace konstrukcí?

Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. - TZB-info Stavba / Stavební fyzika / Vlhkost a kondenzace v konstrukcích / Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1.

Jaká je teplota rosného bodu?

Teplota rosného bodu je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodní párou. Vzduch může za dané teploty obsahovat pouze určité množství vodní páry, přičemž se stoupající teplotou může obsahovat víc vodní páry v jednotce objemu, aniž by docházelo k jejímu zkapalnění.

Jaká je vnitřní povrchová teplota konstrukcí?

Skutečná vnitřní povrchová teplota konstrukcí se v některých případech může lišit od teploty, která byla modelována ve výpočtových programech. Je zde několik faktorů, které nejsou v současnosti při posuzování konstrukcí uvažovány a můžou mít vliv na povrchovou teplotu konstrukce. K výraznějšímu rozdílu může docházet zejména jejich kombinací.

Související příspěvky: