Jak se považuje částečná invalidita?

Obsah

Jak se považuje částečná invalidita?

Jak se považuje částečná invalidita?

Částečná invalidita. Částečná invalidita, která trvala ke dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010. za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a

Jaký je koeficient pro změnu stupně invalidity?

Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity dosavadní stupeň invalidity nový stupeň invalidity Výše koeficientu k Koeficient byl stanoven poměrem I. II. 1,5 0,75 : 0,5 I. III. 3 1,5 : 0,5 II. I. 0,6667 0,5 : 0,75 II. III. 2 1,5 : 0,75 2 more rows ...

Kdy vznikl důchod pro invaliditu prvního stupně?

Částečný invalidní důchod, na který vznikl ke dni 1. ledna 1996 nárok podle § 89 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

Související příspěvky: