Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Obsah

Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 ml vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpavek. Výsledný roztok je zásaditý a nazývá se také „ hydroxid amonný “. Tohle označení je však poněkud nesprávné, jelikož molekula „NH 4 OH“ neexistuje.

Jak vzniká amoniak?

Amoniak vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí. Někteří živočichové, například ryby, vylučují většinu odpadního dusíku ve formě amoniaku. Ten je proto ve stopovém množství obsažen i v zemské atmosféře.

Jak vzniká amoniak v játrech?

Amoniak vzniká hlavně při degradaci proteinů (aminokyselin, podrobněji viz obrázek), vylučován je ve formě močoviny, která vzniká v játrech. Produkce a odbourávání amoniaku.

Jaká je korelace amoniaku a jaterní encefalopatie?

Korelace mezi hladinou amoniaku v krvi (zejména arteriální) a klinickými příznaky jaterní encefalopatie je dobrá (r = 0,69), nicméně rozptyl hodnot amoniaku v jednotlivých stádiích jaterní encefalopatie je značný a pomocí koncentrace amoniaku nelze jednotlivá stádia spolehlivě odlišit.

Související příspěvky: