Jak se řeší teplotní roztažnost?

Obsah

Jak se řeší teplotní roztažnost?

Jak se řeší teplotní roztažnost?

Jiným způsobem se teplotní roztažnost řeší u telefonních nebo elektrických vedení, kde se mezi jednotlivými sloupy používá drát daleko delší než je vzdálenost sloupů. Snýtováním pásků z různých kovů a s různou teplotní délkovou roztažností získáme dvojkov čili bimetal.

Jak se používá teplotní součinitel objemové roztažnosti?

Teplotní objemová roztažnost se také používá u termostatických ventilů, které u teplovodních radiátorů ústředního nebo dálkového topení regulují průtok teplé vody podle vnější teploty, a tím výrazně snižují náklady na dodávanou energii. V hlavici termostatického ventilu je speciální kapalina s vysokým teplotním součinitelem objemové roztažnosti.

Co je teplotní roztažnost tělesa?

Při zahřívání nebo ochlazování tělesa z pevné nebo kapalné látky dochází ke změně jeho rozměrů. Tento jev se nazývá teplotní roztažnost. U těles, která mají převažující délku, hovoříme o teplotní délkové roztažnosti. Teplotní roztažnost je důsledkem růstu středních vzdáleností mezi částicemi látky vlivem jejich většího neuspořádaného pohybu.

Jaký je vliv teplotní délkové roztažnosti na mosty?

Vliv teplotní délkové roztažnosti se musí rovněž vyrovnávat u železobetonových staveb a ocelových mostů. O tom psali noviny už v prosinci roku 1927: „Silné, ve Francii nezvyklé mrazy, trvající několik dní, staly se příčinou vážného poškození mostu přes Seinu, v samém středu Paříže.

Související příspěvky: