Co se týče relativní vlhkosti?

Obsah

Co se týče relativní vlhkosti?

Co se týče relativní vlhkosti?

Relativní vlhkost se proto jako poměr zvýší. Tady lze vidět, že při uvedeném poklesu z 20 ˚C na teplotu 10 ˚C zůstává obsah vodní páry stejný, ale relativní vlhkost se jako poměr zvýší na přibližně 90 %.

Jak se ovlivňuje povrchová teplota a kondenzace konstrukcí?

Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. - TZB-info Stavba / Stavební fyzika / Vlhkost a kondenzace v konstrukcích / Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1.

Jak je relativní vlhkost vzduchu v procentech?

Relativní vlhkost vzduchu v procentech je tedy pouhým poměrem mezi skutečným obsahem vodních par a maximálním obsahem vodních par ve vzduchu pro jeho určitou teplotu. Když se teplota snižuje (např. na teplotu 10 ˚C), obsah vodní páry zůstává stejný, jak je vidět na obr. 2.2 (B).

Jak zvýšit vlhkost vzduchu v konstrukcích?

Plísním stačí zvýšená vlhkost vzduchu, pohybující se nad hodnotou 80 %. V současnosti se konstrukce podle norem posuzují právě na tuto hodnotu, čímž se při splnění daných parametrů vnitřního prostředí zamezuje uvedenému růstu plísní a zároveň kondenzace na povrchu konstrukcí. 4. Vlivy, které můžou způsobit růst plísní příp. povrchovou kondenzaci

Související příspěvky: