Jak vzniká dusičnan amonný?

Obsah

Jak vzniká dusičnan amonný?

Jak vzniká dusičnan amonný?

Dusičnan amonný 1 Bezpečnost. Tak vzniká významná průmyslová trhavina, používaná i jako munice (letecké bomby). Velké zásoby ledku... 2 Příprava. Tato reakce je silně exotermní. Lze ho také připravit reakcí AgNO 3 (aq) s NH 4 Cl (aq), přičemž vzniká jako... 3 Využití. V zemědělství jako hnojivo (práškový nebo ve směsi s močovinou jako vodný roztok, tzv. ... More ...

Proč je dusičnan amonný oxid dusný?

Důvodem jsou její oxidační vlastnosti – při zahřátí se dusičnan amonný rozkládá na vodní páru a oxid dusný, nicméně dojde-li k detonaci, pak je tento rozklad spojený s výbuchem. S dusičnanem amonným se můžete setkat také v zemědělství, protože jde o účinné hnojivo, nebo v oblasti dezinfikování bazénů, vodovodů atd.

Proč vzniká dusík tepelným rozkladem amoniaku?

Dusík vzniká tepelným rozkladem dusitanu amonného NH4NO2--› N2+ 2H2O 04. Dusík vzniká tepelným rozkladem dvojchromanu amonného (tzv. sopka) (NH4)2Cr2O7--› N2+ Cr2O3 + 4H2O 05. Dusík vzniká tepelným katalyzovaným (platinou) rozkladem amoniaku 2NH3---Pt---› N2+ 3H2 06.

Jak se oxiduje amoniak na dusík?

I. Amoniak se oxiduje kyslíkem na dusík 4NH3+ 3O2--› 2N2+ 6H2O II. Amoniak se při katalyzovaném spalování oxiduje na oxid dusnatý 4NH3+ 5O2---Pt---› 4NO + 6H2O 12. Amoniak se slučuje s chlorovodíkem na chlorid amonný NH3+ HCl --› NH4Cl 13.

Související příspěvky: