Jaký je návrh zdroje tepla s tepelným čerpadlem?

Obsah

Jaký je návrh zdroje tepla s tepelným čerpadlem?

Jaký je návrh zdroje tepla s tepelným čerpadlem?

Návrh zdroje tepla s tepelným čerpadlem se liší od běžných kotlů na tuhá nebo plynná paliva především ve způsobu dimenzování. U běžných kotlů jsou výkony často voleny 2krát vyšší než je tepelná ztráta objektu, u tepelných čerpadel je většinou hospodárnější navrhnout zdroj na přibližně 70 % tepelných ztrát objektu.

Co je potřeba zahrnout do tepelného čerpadla?

Do celkové ceny je třeba zahrnout kromě tepelného čerpadla také akumulační nádobu, zhotovení vrtu, oběhová čerpadla, potrubí, nemrznoucí směs, dopravu, atd. Ukázka instalace je na následujícím obrázku.

Kde bylo nainstalováno tepelné čerpadlo?

V České republice bylo před rokem 1990 nainstalováno jen několik kusů tepelných čerpadel, a to zejména z propagačních či demonstračních důvodů. Teprve po roce 1990 se začaly objevovat skutečná tepelná čerpadla, převážně dovážená ze zemí, kde už s nimi měli své zkušenosti: ze Švédska, Německa a Rakouska.

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel?

Instalace s podlahovým nebo stěnovým vytápěním dosahují vyšších úspor energie. Další možností jsou větší otopná tělesa (radiátory). Tepelná čerpadla zajišťují samozřejmě ve většině případů i přípravu teplé vody (TV). Nevýhodou při přípravě teplé vody je požadovaná teplota 50 až 60 °C, zatímco vytápění je řešeno ekvitermě.

Související příspěvky: