Jak jsou sprinklery opatřeny tepelnou pojistkou?

Obsah

Jak jsou sprinklery opatřeny tepelnou pojistkou?

Jak jsou sprinklery opatřeny tepelnou pojistkou?

Sprinklery jsou opatřené skleněnou nebo tavnou tepelnou pojistkou. Obvykle mají otevírací teplotou 68 °C, čemuž odpovídá červená barva kapaliny ve skleněné baňce. Vyrábí se i sprinklery s vyššími otevíracími teplotami. Podle tepelné odezvy, která je vyjádřená indexem reakční doby RTI (Response Time Index), jsou sprinklery s tepelnou odezvou:

Jaký je průtok sprinkleru?

Účelem sprinklerů je zajistit rovnoměrnou dodávku vody na chráněnou plochu o stanovené intenzitě. Ta je vyjádřená průtokem vody na jednotku plochy obvykle v l/min.m 2 nebo mm.min −1. Průtok sprinkleru se vyjadřuje K faktorem (dále jen „K“), což je průtok v l/min při tlaku na sprinkleru 1 bar.

Co je sprinklerové zařízení?

Sprinklerové zařízení sestává ze zařízení pro zásobování vodou, případně pěnotvorným roztokem, zásobování elektrickou energií, sprinklerových soustav opatřených na konci rozváděcích potrubí sprinklery a poplachového a monitorovacího zařízení. To průběžně monitoruje tlak vody a vzduchu, hladiny v nádržích, polohu uzavíracích armatur a další stavy.

Co je sprinklerová soustava?

Příslušné signály „porucha“ a „požární poplach“ předává na místo se stálou obsluhou. Sprinklerovou soustavou se má na mysli část sprinklerového zařízení zahrnující ventilovou stanici a k ní připojené potrubí se sprinklery a dalšími armaturami.

Související příspěvky: