Co je teplota varu v kapalinách?

Obsah

Co je teplota varu v kapalinách?

Co je teplota varu v kapalinách?

Vypařování kapaliny v celém jejím objemu označujeme jako var. Teplota varu je obecně závislá na tlaku okolního vzduchu – graf na obrázku 1 ukazuje tuto závislost pro vodu. Data byla pro potřeby grafu převzata z webu The Engineering ToolBox.

Jak se vaří voda při teplotě 100 °C?

Vaří se voda opravdu při teplotě 100 °C? Kromě informace, že teplota vody při jejím kontinuálním varu neroste nad 100 °C, poskytuje experiment ještě další zjištění, která mohou inspirovat navazující experimentální aktivity; první věc, která obvykle upoutá pozornost studentů, je fakt, že naměřená teplota varu vody typicky není 100 °C, ale méně.

Může se voda vařit při teplotě 100 °C?

Malá intenzita varu zde vede k tomu, že v některých místech u hladiny kapaliny převládne ochlazování okolním vzduchem a voda zde vře pouze lokálně, případně se může projevit rozdílná teplota těla (zejména dna) hrnce. Vaří se voda opravdu při teplotě 100 °C?

Kde se vyskytuje voda v přírodě?

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára . Ledovec; zde se nacházejí tři skupenství vody pohromadě. Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93 ), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an“ ).

Související příspěvky: