Jaké jsou požadavky na teplotu teplé vody?

Obsah

Jaké jsou požadavky na teplotu teplé vody?

Jaké jsou požadavky na teplotu teplé vody?

Za otázku stojí, zda není nadhodnocená požadovaná teplota teploty (50 až 55 °C). Zdá se, že ve fázi návrhu potřeby TV je vhodnější vycházet z ČSN EN 15316-3, která lépe reflektuje vyhl. č. 120/2011 Sb. Článek porovnává jednotlivé legislativní požadavky, které ovlivňují přípravu teplé vody, a jejich vliv na stanovení potřeby teplé vody.

Jaká je teplota vody v České republice?

Teplota vody v tabulce udává hodnotu z posledního dostupného měření. Vodní plochy v České republice dosahují ročního maxima během července a srpna, kdy se v průměru pohybují kolem 25°C. Poté pozvolna klesají s minimálními teplotami v průběhu února lehce nad bodem mrazu. Vody v nádržích se obvykle rychle oteplují během května.

Jaká je teplota vody v nádržích?

Teplota vody v tabulce udává hodnotu z posledního dostupného měření. Vodní plochy v České republice dosahují ročního maxima během července a srpna, kdy se v průměru pohybují kolem 25°C. Poté pozvolna klesají s minimálními teplotami v průběhu února lehce nad bodem mrazu. Vody v nádržích se obvykle rychle oteplují ...

Jaké jsou předpokládané teploty TV?

Slouží hlavně jako podklad pro návrhové výpočty potřeb TV [1]. Výpočty v normě obsažené vychází z předpokládané teploty studené vody 10 °C a teploty TV před výtokovou armaturou (před smícháním) 50 až 55 °C, výjimečně 45 až 60 °C (např. do velkých kuchyní ve školách či restauracích jsou povolené teploty vyšší).

Související příspěvky: