Jaké jsou teploty plamene?

Obsah

Jaké jsou teploty plamene?

Jaké jsou teploty plamene?

Teploty plamene jsou teploty zjištěné empiricky měřením teplotních polí plamenů plynových hořáků ve zkušebních zařízeních vybavených teplotními sondami, kterými je možno přesně změřit teplotu v kterémkoliv místě plamene. V odborné literatuře bývá někdy jako teplota plamene označována teoretická spalovací teplota.

Jaká je teplota vratné vody ze systému?

Teplota spalin je provázána s teplotou vratné vody ze systému. Je požadováno, aby rozdíl mezi teplotou spalin a teplotou vratné vody byl 5K při jmenovitém výkonu kotle a alespoň 2K při výkonu minimálním. Pokud teplota vratné vody ze systému bude vyšší než teplota rosného bodu spalin, nedojde ke kondenzaci a uvolnění kondenzačního tepla.

Jak je to normální tělesná teplota?

Asi každý z nás má jako normální tělesnou teplotu zažitý údaj 37 °C. Tvrdila nám to máma i babička a zažívali jsme to odjakživa také u lékaře. Ten údaj je ale starý skoro dvě století. Ukazuje se, že naše těla spíše chladnou a teplota se nám mírně snižuje. Jak je to možné?

Jak vzniká teplo při spalování zemního plynu?

Při spalování zemního plynu (metanu CH 4) nebo propanu (C 3 H 8) vzniká určité množství vody. Hořením dochází k jejímu ohřevu. Ta pak v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a odchází. Tepelné spaliny s sebou nesou část skryté tepelné energie, tzv.latentní teplo.

Související příspěvky: