Jaká je teplota vody v České republice?

Obsah

Jaká je teplota vody v České republice?

Jaká je teplota vody v České republice?

Teplota vody v tabulce udává hodnotu z posledního dostupného měření. Vodní plochy v České republice dosahují ročního maxima během července a srpna, kdy se v průměru pohybují kolem 25°C. Poté pozvolna klesají s minimálními teplotami v průběhu února lehce nad bodem mrazu. Vody v nádržích se obvykle rychle oteplují během května.

Jaké jsou požadavky na teplotu teplé vody?

Za otázku stojí, zda není nadhodnocená požadovaná teplota teploty (50 až 55 °C). Zdá se, že ve fázi návrhu potřeby TV je vhodnější vycházet z ČSN EN 15316-3, která lépe reflektuje vyhl. č. 120/2011 Sb. Článek porovnává jednotlivé legislativní požadavky, které ovlivňují přípravu teplé vody, a jejich vliv na stanovení potřeby teplé vody.

Jak udržovat teplotu vody v akváriu?

Pokud trvá pobyt v chladné vodě déle, může dojít k úhynu rybky nebo v lepším případě k jejímu těžkému onemocnění. Proto se doporučuje udržovat v akváriu (až na jisté výjimky) průměrnou teplotu v létě asi 24–25 °C, v zimě pak asi 22–23 °C. U většiny ryb se doporučuje zvýšit teplotu vody o několik stupňů v době rozmnožování a vývoje jiker.

Jak hodnotit teplotu vody za vysoké tlaky?

Matematicky lze ale samozřejmě dopočítat hodnoty teploty varu i pro teploty vyšší – například úloha Teplota varu vody za vysokého tlaku ukazuje takový výpočet při tlaku 400 kPa. × Původní zdroj: Kácovský, P. (2016).

Související příspěvky: