Proč se voda odpařuje pozvolna?

Obsah

Proč se voda odpařuje pozvolna?

Proč se voda odpařuje pozvolna?

Naproti tomu voda se odpařuje pozvolna, takže jejím odpařováním způsobovaný pokles teploty je okolím kompenzován – teplota tedy nikdy neklesne tak nízko jako v případě technického lihu, ale celkové teplo odebrané vypařující se vodou bude skutečně větší než pro stejnou hmotnost lihu.

Jaká je výsledná teplota vody?

Pokud ano, jaká je výsledná teplota vody? Dú - Jak se změní situace, pokud bude mít led, který hážeme do vody teplotu -18°C ?

Co se děje při odpařování vody?

Budeme sledovat rychlost teplotních změn při odpařování vody a technického lihu. Analogický jev je popsán v experimentu Odpařování vody a lihu (s termistory), ovšem s použitím termistorů. K vypařování, tedy skupenské přeměně kapaliny na plyn, dochází za každé teploty, při které je daná látka kapalná.

Jak porovnat měrná skupenská tepla při teplotě varu?

Porovnat měrná skupenská tepla vypařování různých látek při nějaké pevně dané teplotě, např. 20 °C, bývá poměrně problém – tabulky totiž obvykle namísto nich udávají měrná skupenská tepla varu, což jsou měrná skupenská tepla vypařování kapalin při jejich teplotě varu (tj. například vody při 100 °C, lihu při 78 °C, rtuti při 357 °C apod.).

Související příspěvky: