Co je paliva pro zážehové motory?

Obsah

Co je paliva pro zážehové motory?

Co je paliva pro zážehové motory?

Paliva pro zážehové motory. Tvorba směsi u zážehových motorů, směšovací poměr. Karburátor, druhy, princip činnosti jednoduchého karburátoru. Typické poruchy palivové soustavy s karburátorem a jejich odstranění.

K čemu se používají palivové páry?

U novějších moderních palivových soustav již víčka nádrž hermeticky uzavírají. Na propojení nádrže s okolní atmosférou se používá složitější a mnohem dokonalejší systém odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů. Palivové páry se zachycují v nádobce s aktivním uhlím – obr. 7. Spojuje jednotlivé části palivové soustavy.

Jak poháněná palivová čerpadla slouží?

Elektricky poháněná palivová čerpadla a jejich kombinace slouží obvykle k dopravě paliva ke vstřikovačům palivových soustav pro nepřímé vstřikování paliva do sacího potrubí.

Jak se zabránit přelévání paliva v nádrži?

Větší nádrže jsou rozděleny přepážkami s otvory u dna nádrže na několik menších částí, aby se zabránilo nadměrnému přelévání a shlukování paliva při jízdě v prudkém stoupání, klesání, při rychlém projíždění zatáček, intenzivním brzdění, akceleraci apod. Jinak by byl přisáván do paliva vzduch, zejména při nižší hladině paliva v nádrži.

Související příspěvky: