Jaký je systém na získávání vody ze vzduchu?

Obsah

Jaký je systém na získávání vody ze vzduchu?

Jaký je systém na získávání vody ze vzduchu?

Systém na získávání vody ze vzduchu, na jehož vývoji se podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta strojní ČVUT v Praze, je využíván jako dvojstupňový systém, ve kterém se v první fázi použije takzvaný desikant – materiál, který na svůj povrch váže vodní páru.

Co je vzduch?

Vzduch. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat).

Jak hodnotit složení vzduchu?

Složení vzduchu [ editovat | editovat zdroj] Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota Molární hmotnost M m g/mol 28,96 Molární objem V m dm³/mol 22,40 Plynová konstanta r J/kg.K 287,10 Hustota ρ 0 kg/m³ 1,29 4 more rows ...

Co je tepelná kapacita vzduchu?

Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život. Je také důležitou průmyslovou surovinou.

Související příspěvky: