Jaké je reálné rozdělení rychlostí větru?

Obsah

Jaké je reálné rozdělení rychlostí větru?

Jaké je reálné rozdělení rychlostí větru?

Ve většině lokalit na území České republiky se reálné rozdělení rychlostí větru dobře přibližuje teoretickému Weibullovu rozdělení, použité zjednodušení je tedy na místě a charakter rozdělení rychlostí větru lze poměrně výstižně popsat jeho parametrem k.

Může být rychlost větru konstantní na úrovni průměrné rychlosti větru?

Pokud by například byla rychlost větru trvale konstantní na úrovni průměrné rychlosti větru, pak by v tomto zdánlivě příznivém případě byla při běžných průměrných rychlostech větru ve výšce malých větrných elektráren kolem 3–4 m/s celková výroba energie prakticky nulová.

Jaké jsou stupně větru v střešních konstrukcích?

Sílu větru klasifikuje a charakterizuje například Beaufortova stupnice, která určuje celkem 12 stupňů intenzity větru. Pro účel tohoto textu přináší tabulka charakteristiky 7. až 12. stupně, při kterých dochází k častým problémům střech od částečných defektů až po likvidaci částí nebo celků střešních konstrukcí.

Jak namáháme plochu střechy?

Vítr namáhá plochou střechu v jejích sektorech s různou intenzitou, která navíc vzrůstá spolu s rychlostí větru. Podstatná je skutečnost, že právě okraj ploché střechy je nejvíce namáhán působením větru, zde hledejme pověstnou Achillovu patu kotveného systému.

Související příspěvky: