Jaké jsou základní typy čárových kódů?

Obsah

Jaké jsou základní typy čárových kódů?

Jaké jsou základní typy čárových kódů?

Čárové kódy (teorie) 1 Jaké jsou základní typy čárových kódů. Symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar a mezilehlých mezer. Před a... 2 Code 39 a Code 39 Mod 43. Code 39 byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974. Jedná se o nejčastěji... 3 U.P.C. A. Universal Product Code - univerzální kód výrobků - (U.P.C.) byl úspěšně zaváděn v supermarketech... More ...

Co je čárový kód?

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy). Patent na čárový kód byl poprvé udělen v roce 1949.

Existují dva typy Symbolik čárových kódů?

Existují dva základní typy symbolik čárových kódů: souvislé a diskrétní. Diskrétní čárové kódy začínají čárou, končí čárou a mezi jednotlivými znaky se nachází meziznaková mezera. Souvislé čárové kódy začínají čárou, končí mezerou a nemají meziznakové mezery.

Související příspěvky: