Jaké mají trojúhelníky vnitřní úhly?

Obsah

Jaké mají trojúhelníky vnitřní úhly?

Jaké mají trojúhelníky vnitřní úhly?

Zopakujte si jaké znáte druhy úhlů a zamyslete se nad tím, jaké může mít trojúhelník vnitřní úhly, kolik může mít úhlů nekonvexních, přímých, tupých, pravých, ostrých ... Podle délek jednotlivých stran rozdělujeme trojúhelníka na obecné, rovnostranné a rovnoramenné. Obecný trojúhelník má všechny strany různě dlouhé a všechny úhly různě velké.

Co je pravoúhlý trojúhelník?

Pravoúhlý trojúhelník je druh trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří C = 90 °. V pravém trojúhelníku je strana c, která je oproti úhlu C = 90 °, nejdelší strana trojúhelníku a nazývá se přepona. Strany a, b jsou délky kratších stran, také nazývané odvěsny nebo ramena.

Jaký je trojúhelník?

Trojúhelník může být určen: 1 (sss) délkou všech tří stran, 2 (sus) délkou dvou stran a velikostí úhlu, který svírají, 3 (usu) délkou strany a velikostí úhlů, které k ní přiléhají, 4 (ssu) délkou dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich. More ...

Proč má trojúhelník jeden pravý úhel?

Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý vnitřní úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona. Zopakujte si : proč může mít trojúhelník pouze jeden pravý nebo tupý úhel ?

Související příspěvky: